Chỉ bằng một vài thao tác trên mail, bạn có thể gửi thư, ảnh, tài liệu đến hàng triệu người trên thế giới chỉ trong...